Asiakirjasylintereitä peruskiven muuraukseen 

Teknet valmistaa julkisyhteisöille, yrityksille ja omakotirakentajille asiakirjasylintereitä asiakirjalieriöitä peruskiven muuraukseen.

 

Asiakirjasylinterit dokumenttien tallentamiseen

Peruskiven muuraus on tapa juhlistaa rakennustöiden aloittamista.

Muuraustilaisuudessa käytetään asiakirjasylintereitä (t. asiakirjalieriöitä), jonka sisälle tallennetaan rakentamiseen liittyvää aineistoa kuten rakennuspiirustuksia ja tietoja rakentajasta, rakennuttajasta, suunnittelijoista ja rakennuskustannuksista.

Lisäksi sylinteriin voidaan tallentaa päivän lehti, tietoja yhteiskunnasta, rahakolikoita sekä erilaisia pienesineitä.

 

Asiakirjasylinteri peruskiveen rakentamisen alkuvaiheessa

Yleensä peruskiven muuraus tapahtuu rakentamisen alussa betonivalutöiden yhteydessä.

Rakenteisiin voidaan myös jättää tilavaraus, jos peruskivi halutaan muurata myöhemmin. Muuraustapahtumaan kutsutaan tyypillisesti rakentajien ja rakennuttajien edustajia, kutsuvieraita ja lehdistöä.

Haluttu sisältö pakataan lieriöön, jonka jälkeen se suljetaan ja sijoitetaan paikoilleen. Paikalle varataan betonilaastiastia, ja kukin muuraaja (yleensä useampi) laskee vuorollaan kauhallisen laastia lieriön peittämiseksi.

Omakotirakentajille tapa on uudehko, mutta sen suosio on kasvamassa. Peruskiven muurausta halutaan juhlistaa, sillä rakentaminen on perheelle merkittävä tapahtuma ja taloudellinen panostus huomattava. Omakotirakentajat tallettavat lieriöön yleensä henkilökohtaisia muistoja, kuten lasten piirustuksia, kuvia, tietoja perheestä ja suvusta sekä pikkuesineitä.